Türk mitolojisinde Ceren

Ceren veya Ceyren de denir. Konuşabilen, sıra dışı bir hayvandır.

Kayçı Ceren ve Kamçı Ceren en iyi bilinen iki tanesidir. Oçı Ceren, Gıl Ceren gibi adlara da rastlanır.

Konuşmak, şakımak anlamlarını içerir. Arapça olduğu söylense de, at üzerinde oynanan Cirit adlı oyunun da sözsel kökeninde Cir/Cer kökü yer alabilir.

Moğolca Ceren (Cegeren) ceylan demektir. Aynı şekilde Ceyren şeklinde Türk lehçelerine ve Farsçaya da yine Moğolcadan geçmiştir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x