Limon fiyatı önümüzdeki yıl daha sıkıntılı olacak’

Mehmet Hanifi GÜLEL

Son dönemde kilogram fiyatı 80 liraya yükse­len limon, dikkatleri en çok üzerine çeken tarım ürünü oldu. Hasat dönemin­de dalında kalan ve çöpe atı­lan limonun fiyatı İstanbul’da marketlerde 80 lirayı aştı. Li­mon fiyatının yüksek olma­sının sebebinin hasat döne­minde satılmamasından kay­naklandığını aktaran sektör temsilcileri, böyle olunca arz talep dengesizliğinden dolayı fiyatın yükselişe geçtiğini be­lirtiyorlar. Temsilciler, önü­müzdeki yılın sökülen bahçe­ler ve düşük rekolte nedeniy­le limon fiyatları açısından daha sıkıntılı olacağını vur­guluyorlar.

Diğer yandan, aşı­rı sıcakların da etkili olduğu­nu aktaran temsilciler, son günlerde aşırı sıcakların et­kisiyle yediveren limonların dalında kuruduğunu aktarı­yor. Olan limonun büyük kıs­mının da güneşten dolayı ha­sar gördüğü ve yenilecek du­rumda olmadığı belirtiliyor. Ürünün yeterince depolan­madığına da dikkat çekiliyor. İyi haber ise şataf limon (yaz limonu) denilen ürün çıkma­ya başladı. Yeşil olarak topla­nan bu ürünün iç piyasayı ra­hatlatacağı aktarılıyor.

‘’Fiyatı 1 lira olduğu dönemde neden tepki verilmedi?’’

Limon fiyatının düşük ol­duğu dönemde çiftçi mağdu­riyetinin tepki çekmediğini ancak fiyatı artınca tepki ve­rildiğini kaydeden Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, çiftçilerin elinden 1 li­ra ile 2 liraya limon alındığını, çiftçilerin bahçeleri temiz­lensin diye bedava verdiğini hatırlattı. Şu anda tüccarın elinde biraz limonun bulun­duğunu ve birkaç kuruş pa­ra kazanacaklar diye tepkile­rin olduğunu ifade eden Şa­hin, ‘’Şu anda depoda limon satışları kalitesine göre 25 lira ile 40 lira arasında deği­şiyor. Ama pazarlarda iki ka­tına satıyor.

Ürünü yeterin­ce depolara koyamadık, fakat Türkiye ve ihracat için yete­rince ürün var. Şu anda tüc­car kazanırsa gider çiftçiden ürün alır. Ama tüccar da ka­zanmazsa ürünü o zaman kim alacak? Fiyatlar bu seviyede devam edecek gibi duruyor. Şu an ağaçlarda da bir kısım limon var ve kilosu 10 ile 15 li­ra arasında satılıyor. Dinlen­me limon ise pazarlarda 60 ile 70 liraya satıyor. Tüccar para kazanırsa çiftçiden ürün alır’’ yorumunda bulundu.

Planlı üretime de değinen Şahin, bir üründen şu kadar ekilsin veya şu kadar ekilme­sin konusunda geç kalındığını vurguladı.

Öte yandan Ticaret Bakan­lığı, dün Mersin ve Kapadok­ya’da limonların muhafaza edildiği kayadan oyma yer al­tı soğuk hava depolarında de­netleme yaptı.

‘Ürün ucuz ise pahalılık sinyali veriyor’

Limonun bir dönem çok ucuz olduğunu belirten Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sedat Recep Toktürk, şu anda ise aşırı pahalı olduğunu ve bunun plansızlıktan kaynaklandığını söyledi. Limonun depolanması da az olduğunu ifade eden Toktürk, ‘’Bir ürün çok ucuz ise mutlaka pahalı olacağının sinyalini veriyor. Bu fiyat yüksekliğinin nedeni Kapadokya Bölgesi’nde olması gerekenin altında ürün depolandığı aşikâr. Bir de üretim dengesizliği ve iklim faktörü var. Sonuç olarak üretim depolama ekseninde sorun var ve bu da arz talep dengesini bozdu’’ dedi.

Fiyatı en fazla artan ürün oldu

Haziran ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 65,7 ile limon olduğunu kaydeden Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Limonda sezonun sonuna gelinmesiyle, üreticilerimizin elinde ürün azaldı ve fiyatlar arttı. Hasat sezonu boyunca üreticilerimiz limonunu düşük fiyattan satmak zorunda kaldı. Bu aylarda üreticilerimizden düşük fiyatla alınan limon depolarda tutuluyor. Üreticide fiyatlar kilogram başı 15 lira iken, ürünü depolayan tüccarda limonun fiyatı kilogram başına 40 liraya ulaşıyor’’ diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x