Erdoğan’ın Bilim Ödülü Verdiği İlahiyatçı Profesörün Evlatlıkla Evlenilebilir Sözleri Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” sahiplerini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü; bilim alanında İlahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Uludağ’a verildi. Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz‘ün haberine göre Uludağ’ın geçmiş dönemde yaptığı açıklamalar tartışma yaratacak türden.

Uludağ, 25 Nisan 2013 tarihinde kendisine yöneltilen “Evlatlık edinmek günah mı?” sorusuna “Evlatlıkla evlilik yapmak uygun” diyerek yanıt verdi. Uludağ’ın açıklamaları şu şekilde: “Evlat edinmek İslamiyet’te yoktur. Bir çocuğu alıp bakmak caiz, fakat evlat edinilen çocuk o kişinin ailesine mirasçı olamaz. Evlat edinen kişinin gerçek çocuğu akrabalık ve kan bağı oluşmadığından evlat edinen erkek, büyüttüğü kızı 18-20 yaşına geldiğinde evlenebilir. Yine evlat edinen kadının, büyüttüğü evlatlığı erkek ile evlenmesinde sakınca yoktur.”

Uludağ, eserlerinde cinsel konular ve dini konulara yer vermiş. Kendisinin kaleme aldığı “Sufi Gözüyle Kadın” kitabında bir gecede 60 kez cinsel ilişkide bulunan şeyhleri anlatan Uludağ’ın kitabına ilişkin birçok yerde röportajı mevcut.

SÜLEYMAN ULUDAĞ KİMDİR?

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyeliğinden emekli, tasavvuf tarihi uzmanı Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Amasya’nın Akyazı köyünde 1940 yılında dünyaya geldi.

Uludağ, Akyazı İlkokulu (1952), Çorum İmam Hatip Okulu (1963) ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden (1967) mezun oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı üyesi Uludağ, 1967 yılında Kastamonu İmam Hatip Lisesinde öğretmenliğe başladı. 1970’te Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünde, 1975’te Bursa Yüksek İslam Enstitüsünde göreve başlayan Uludağ, 1982 yılından sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak hizmet verdi. Aynı yerde “İslam Açısından Musiki ve Sema” adlı teziyle doktorasını tamamlayan Uludağ, doçentliğe ve profesörlüğe yükseldi. 2007’de emekli oldu.

Uludağ, TDV İslam Ansiklopedisi’ne başlangıcından itibaren müellif-redaktör ve Tasavvuf İlim Heyeti Başkanı ve üyesi olarak hizmet verdi; 232 madde veya madde bölümünü telif etti, birçok maddenin ilmi redaksiyonunu yaptı.

İbn Haldun’dan yaptığı Mukaddime çevirisiyle 1982’de çeviri dalında, İran’a ve Turan’a Seyahat kitabıyla 2002’de Gezi dalında Türkiye Yazarlar Birliği’nden “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülü” ve 2011’de de “Üstün Hizmet Ödülü” aldı.

Eserlerinden bazıları: Dört Kapı Kırk Eşik: İslâm Toplumlarında Sufi Gelenekler ve Derviş Tipleri; İslam’da İnanç Konuları ve İtikadi Mezhepler; Tasavvuf ve Tenkit; Hayata Sufi Gözüyle Bakmak: İnsan-İslam-İrfan; İslam’da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış; İslam’da İrşad; İslam’da Müsamaha: Faysalü’t-Tefrika Beyne’l-İslâm ve’z- Zendeka (İmam Gazzali); Kelam İlmi ve İslâm Akaidi: Şerhu’l-Akaid (Taftazani); Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyri Risalesi (Abdülkerim Kuşeyri); Felsefe-Din İlişkileri: Faslu’l-Makal-el-Keşf an Minhaci’l-Edille (İbn Rüşd); Doğuş Devrinde Tasavvuf: Ta’arruf (Kelabazi); Keşfü’l-Mahcûb: Hakikat Bilgisi (Hücviri).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x